Gå til innhold

Teknisk Bureau er definert som samfunnskritisk bedrift

Informasjon knyttet til koronaviruset (Covid-19)

Teknisk Bureau følger situasjonen med Corona (COVID-19) tett og vi tar den på største alvor.
Vi har iverksatt og iverksetter tiltak kontinuerlig, basert på de til enhver tids gjeldende anbefalinger fra myndigheter og forståelse av egen drift. Målet er hele tiden å bidra til at faren for smitte reduseres, og ivareta vår alles sikkerhet.

Teknisk Bureau sine avdelinger er definert som samfunnskritisk bedrift

Vår virksomhet er definert som samfunnskritisk, da vi er leverandør til offentlige tjenester som Politi, Ambulanse, Posten, varetransport, Forsvaret, med flere.
Vi har derfor både en plikt og et ønske om å være tilgjengelig for ALLE våre kunder.

Vi har iverksatt nødvendig beredskap

Vi følger og etterlever myndighetenes retningslinjer fortløpende, blant annet:

 • Desinfisering av alle kontaktflater hyppig, hos forhandlere og på våre kontorer.
 • Hygienerutiner er gjennomgått med alle våre ansatte.
 • Hånddesinfiseringsmiddel er tilgjengelig hos alle forhandlere og i alle våre kontorer.
 • Reisebegrensninger/-nekt for alle medarbeidere.
 • Hjemmekontor for alle medarbeidere som har mulighet til dette.
 • Et absolutt minimum av fysiske møter; møter kjøres pr. video.

Ved utlevering av ny eller brukt bil

 • Vi desinfiserer din nye bils kontaktflater og nøkler
 • Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i den informasjon som er sendt fra forhandler for å sikre en rask og effektiv utlevering.
 • Vi vil sikre anbefalt avstand mellom deg og vår medarbeider når vi går gjennom bilens funksjonalitet.

Ved innlevering og henting for verkstedbesøk

 • Vi tilbyr i stor grad nøkkelautomater/nøkkelinnkast (kontaktløst), eller har tilrettelagt rutiner for redusert smitterisiko.
 • Nøkler desinfiseres ved inn- og utlevering.
 • Vi benytter hansker ved behandling av bilen samt beskyttelsestrekk.

Ved prøve kjøring av bil (ny og brukt)

 • Desinfisering av bilens kontaktflater og nøkler vil gjennomføres før prøve kjøring.
 • Nøkler desinfiseres ved inn- og utlevering.
 • Vi benytter hansker ved behandling av bilen samt beskyttelsestrekk.

Vi ser frem til å se deg, både kunder og leverandører, og vil sikre at vi ivaretar alle anbefalte tiltak fra myndighetene.

Vi vil i denne tiden avstå fra å håndhilse, og vi vil holde ekstra avstand, men i stedet vil du bli møtt med smil og et hyggelig nikk, og selvfølgelig den sedvanlige gode servicen og faglige kvaliteten du kan forvente fra oss i Teknisk Bureau.

Velkommen til Teknisk Bureau i Tromsø, Harstad, Bardufoss, Leknes, Sortland og Finnsnes.